Vad är SEM?

SEM – övergripande

SEM (betald sökning eller pay per click) är det mest effektiva sättet för företag att nå nya kunder, öka intäkter och konverteringar och att hålla nere kostnader. Du får direkt varumärkeskännedom på sökmotorer som Google, Yahoo! och Bing. SEM är kostnadseffektivt och ger snabba resultat och är därför en go-to strategi för snabb tillväxt. För kontextuell marknadsföring summeras det “The 3 R’s” – Right place, right time & right people.

Hur funkar SEM?

Annonssystemet är delvis uppbyggt på cookies (kakor) och delvis på nyckelord som bestäms av annonsörer. Google, Yahoo! och Bing använder sen dessa delar för att placera ut annonsinnehåll på sidor som de anser relativa för ämnet. Annonsören betalar sen när besökare på dessa sidor klickar på annonsen, alltså pay per click.

Vem kan använda SEM?

Alla från små till stora företag kan använda annonser för att utöka sin verksamhet.

Annonsdistribution

Annonser kan placeras lokalt, nationellt eller internationellt.

Annonsformat

Alla format har egna fördelar.

Text
Textannonser skapas snabbt och enkelt och når kunder när de söker på Google eller andra sökmotorer.

Bild
Bildannonser presenterar produkter eller tjänster visuellt och visas på hemsidor i Googles partnernätverk.

App-marknadsföring
Applikationsannonser skickar kunder till en Appbutik för att ladda hem appen, eller inkluderar en direktlänk till appen inuti butiken.

Video
Ger en full och engagerande upplevelse för kunder. Når kunder på hemsidor i Googles partnernätverk.

Shopping
Shoppingannonser når människor som undersöker var de ska handla snarare än de som söker efter en specifik produkt.

Faktorer som bestämmer kostnaden

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar kostnaden för en annonskampanj.

Ditt bud

Det maximala belopp du är beredd att betala när någon klickar på din annons.

Kvalitet

Annonsernas relevans och användbarhet i relation till hemsidan den pekar till.

Annonstillägg och andra annonsformat

Relevansen av dina annonstillägg eller länktexter och hur ofta de klickas på.

Steg-för-steg – checklista för annonser

1. SEM basics

Nyckelord
Detta är de ord eller fraser som folk skriver in på Google, som i sin tur triggar en annons att visas. När du sätter upp en annonskampanj, skapa en lista av nyckelord som folk kan tänkas söka på för att få reda på vad du erbjuder.

Bud
Budet sätter du som det maximala belopp du är beredd att betala när någon klickar på din annons (du vill inte betala för att visas, utan bara när någo klickar på annonsen, besöker din sida eller ringer ditt telefonnummer).

Quality Score (kvalitetspoäng)
Här mäts hur relevanta dina sökord är i förhållande till annonsen och landningssidan. Ett bra Quality Score kan sänka kostnader för dina bud och förbättra rankingen i sökresultaten.

Annonsranking
Måttverktyg för att fastställa var annonsen ska visas i relation till andra annonser, när den triggas att visas i sökmotorerna. Rankingen bestäms utifrån bud, Quality Score och andra faktorer.

CPC (cost-per-click)
Den faktiska kostnaden när någon klickar på en annons.

Konverteringar
En konvertering sker när någon som har klickat på annonsen tar vidare handling som du bestämt är viktig för annonsen. Exempelvis går besökaren vidare från annonsen till att köpa, skriva upp sig på ett nyhetsbrev eller ringer ditt telefonnummer.

2. Organisera kontot

Börja med att bryta ner dina produkter eller tjänster i kategorier och bygg en struktur för kontot baserad på dessa. Det bästa är att spegla den struktur du har på hemsidan. Inne på ditt annonskonto finns två nivåer av struktur; kampanjer först och annonsgrupper under.

3. Sätt en budget

Budgeten bestäms utifrån två faktorer; daglig budget och bud.

4. Nyckelordsundersökning och urval

Nyckelordsverktyget hjälper till att generera ett urval av ord samt att uppskatta hur högt bud du bör lägga för ett specifikt nyckelord.

5. Bestäm typ för nyckelordsmatchning

Nyckelordsmatchning hjälper dig att förfina annonsen. Bred matchning, matchning av fras eller exakt matchning är de tre viktigaste nyckelordsmatchningstyperna.

6. Bestäm landningssidor

Landningssidor är sidor där potentiella kunder hamnar efter att ha klickat på annonsen.

7. Bestäm enheter

Välj om annonsen ska visas i mobil, dator eller på båda.

8. Skriv annonsinnehåll

Annonsinnehållet är besökarens första intryck av dig.

9. Sammanlänka med Analytics

Sätt igång Analytics för att följa konverteringar med Conversion tracking.

10. Lägg ut!

Nu är du redo att lägga din annons live på nätet.

“A trial is worth a thousand words” 

– kom igång idag. Kontakta oss.

Jakobsson Addemotion

hej@jakadd.se
042-400 14 01
Kullagatan 3
252 20 Helsingborg

Fler tjänster

Search Engine Optimization

Social Media Marketing