Digitala möten för Klinta

Digitala lösningar | Video | Web design

Vi hjälpte Klinta att ställa om – när andra ställde in

Pandemins utbrott har tvingat många mässor att ställa in och sist ut i raden är Formex. För företag som Klinta, som producerar naturvänliga massage- och doftljus, innebär det att viktiga möjligheter att synas och marknadsföra sig försvann – tills vi hittade en ny lösning.

Uppdraget

Att skapa en digital möjlighet för Klinta att träffa befintliga och potentiella nya kunder som de annars möter på mässor runtom i Europa. För att ge den inbjudna en bredare bild av företaget skapades också en introduktionsfilm som visar upp produktions- och kontorsdelen på Klinta i Höör. Vårt uppdrag blev också att ta fram all teknik på plats hos företaget som hade byggt upp en mässmonter som användes som scen för alla möten.

Arbetet

Vi skräddarsydde ett verktyg som gjorde det möjligt för Klinta att bjuda in sina kunder till enskilda digitala möten. Genom verktyget skickades det ut en inbjudan med en unik länk till den kund de ville möta. Alla möten var tidsbestämda och därför skapades också en före-mötetsida med korta instruktioner och en nedräknare. Mötessidan var bara tillgänglig under den utsatta tiden för det specifika mötet. När tiden var inne skickades besökaren automatiskt vidare till en landningssida med den förinspelade filmen, som slutade i den uppbyggda mässmontern på plats. Därefter dirigerades besökaren vidare till mötet med Klinta.

Resultatet

Att möta kunder har alltid varit en del av vardagen för Klinta. Men den unika möjligheten att ostört få presentera nya produkter för varje inbjuden kund i en lugn miljö gav ett bra resultat. Utöver fina försäljningssiffror uppstod också en djupare kontakt med kunder som tidigare inte kunnat medverka vid mässor. Den kontakten har tidigare skett över telefon men nu kunde den ske ansikte mot ansikte vilket skapade ett högt mervärde för både Klinta och deras kunder.

En investering för framtiden.
Och samtiden.

En viktig insikt för båda parter i det här projektet var att vi lever i en ny tid. En tid som förvisso skapar distans mellan människor men som också är spännande och ger utrymme för nya grepp. Det är första gången Klinta går helt digitalt på en mässa. Men absolut inte den sista.

Digitala möten med bra genomslag

Ett bra samarbete ger bra resultat. Här kan du se lite av hur verktyget fungerar.

Digitala möten med bra genomslag

Ett bra samarbete ger bra resultat. Här kan du se lite av hur verktyget fungerar.